CMNM
Số lượt xem: 412
Gửi lúc 11:10' 13/08/2019

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, TRƯỚC HẾT LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ,...

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top