Chia tay 12
Số lượt xem: 568
Gửi lúc 15:59' 28/04/2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 30 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 30 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2018)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 30 Nghỉ lễ S: Cô Dung
C: Cô Thanh
3 1 Nghỉ lễ S: Cô Thanh
C: Cô Dung
4 2 Học bình thường S: Cô Thanh
Sinh hoạt CM (14h45) C: Cô Bé
5 3   S: Cô Bé
C: Cô Thanh
6 4 Giao ban công tác : Tự KTNB (Đ/c Bé, 14h00) S: Cô Bé
C: Cô Dung
7 5 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
CN 6    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top