Chia tay 12
Số lượt xem: 296
Gửi lúc 10:52' 27/04/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 29/4 ĐẾN NGÀY 05/5/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 29 THÁNG 4 ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 29 - Nghỉ lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5 S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 30 - Nghỉ lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5 S: Cô Bé
S: Cô Thanh
4 1 - Nghỉ lễ 30 tháng 4 và 01 tháng 5 S: Cô Thanh
C: Cô Dung
5 2

- Trường học bình thường

(Theo lịch, lưu ý khối 10, 11 kiểm tra học kỳ)

S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 3 - Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 4   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 5    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top