Số lượt xem: 173
Gửi lúc 13:31' 26/09/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 28 THÁNG 9 ĐẾN NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 28/9/2020 ĐẾN NGÀY 04/10/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 28 - Chào cờ (Chia ca) Cô Thanh
Cô Bé
3 29   Cô Bé
Cô Dung
4 30 HỘI NGHỊ CÁN BỘ GIÁO VIÊN Cô Thanh
(7H15; Học sinh nghỉ học; CBGV mặc lễ phục; sinh hoạt trưa) Cô Dung
5 01/10   Cô Dung
Cô Bé
6 2  - Giao ban BCĐ phòng chống dịch (13h30)  Cô Bé
- Sinh hoạt lớp Cô Thanh
7 3 - Đại hội CMHS (8h00; 01 Chi hội trưởng/lớp) GVCN mời Cô Dung
Cô Thanh
CN 4    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top