Chaonammoi2021
Số lượt xem: 153
Gửi lúc 10:12' 24/10/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 26 THÁNG 10 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 26/10 ĐẾN NGÀY 01/11/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 26 - Chào cờ (Trên lớp) Cô Thanh
Cô Bé
3 27 - Giao ban Giám hiệu (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 28   Cô Thanh
Cô Dung
5 29   Cô Dung
Cô Bé
6 30 - Họp Liên tịch (13h30) Cô Bé
(Đánh giá: công chức, viên chức; Rà soát tháng 10; Phương hướng tháng 11; Hoàn thiện: Nội qui…) Cô Thanh
7 31   Cô Dung
Cô Thanh
CN 01/11    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top