Chia tay 12
Số lượt xem: 134
Gửi lúc 13:41' 23/02/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 25 THÁNG 02 ĐẾN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 25 THÁNG 02 ĐẾN NGÀY 03 THÁNG 03 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 25 Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 26 Họp Liên tịch (14h, Đánh giá: Công chức, Viên chức tháng 2, mời Thanh tra) S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 27 Sinh hoạt chuyên môn S: Cô Thanh
(14h30; Theo lịch của Cụm) C: Cô Dung
5 28   S: Cô Dung
  C: Cô Thanh
6 1 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 2   S: Cô Thanh
  C: Cô Bé
CN 3    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top