Chia tay 12
Số lượt xem: 217
Gửi lúc 09:36' 23/03/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 25 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 25 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 25 Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 26 Sáng: - Hoạt động 26.3 (7h0, GVCN) S: Cô Bé
          - Giao ban GH (10h0)
Chiều: - 13h30: GV học QCT + P.luật S: Cô Bé
            - 14h0: Học sinh K12 học QCT

           - 14h30: Họp liên tịch (Đánh giá CC, VC tháng 3,

                mời Thanh tra)

4 27 Thi thử khối 12 (Khối 10, 11: Nghỉ học) S: Cô Thanh
C: Cô Dung
5 28 Thi thử khối 12 (Khối 10, 11: Nghỉ học) S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 29 Sáng: Thi thử khối 12 (Khối 10D: Nghỉ học) S: Cô Dung
Chiều: Khối 11, khối 10A: Học bình thường C: Cô Bé
7 30   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 31    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top