CMNM
Số lượt xem: 85
Gửi lúc 10:26' 22/02/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 24 THÁNG 2 ĐẾN NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 24 THÁNG 2 ĐẾN NGÀY 01/3/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 24 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 25 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 26 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 27 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 28 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 29 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 01/3    

Tags:


Các tin khác



«Quay lại

↑ Top