Chia tay 12
Số lượt xem: 238
Gửi lúc 09:35' 21/12/2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2018)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 24 Chào cờ S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 25 Giao ban Chi ủy + Giám hiệu (13h30) S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 26 Tổ xong đánh giá viên chức tháng 12 S: Cô Thanh
  C: Cô Dung
5 27   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 28 Họp Liên tịch tháng 12 (14h00) S: Cô Dung
(Báo cáo gửi thư ký hội đồng trước 27.12. Đánh giá công chức, viên chức tháng 12) C: Cô Bé
7 29   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 30    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top