CMNM
Số lượt xem: 195
Gửi lúc 16:37' 20/12/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29/12/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 23 - Chào cờ Cô Bé
Cô Thanh
3 24 - Giao ban Giám hiệu (8h30) Cô Dung
Cô Thanh
4 25   Cô Thanh
Cô Bé
5 26   Cô Thanh
Cô Dung
6 27 - Họp Liên tịch Cô Dung
(13h30; ĐGCC, VC T12; văn bản gửi Thư ký Hội đồng trước 26.12) Cô Bé
7 28 - Nghỉ Học kỳ I Cô Bé
Cô Dung
CN 29    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top