Chaonammoi2021
Số lượt xem: 335
Gửi lúc 12:19' 21/11/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 23 ĐẾN NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN NGÀY 29/11/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 23

- Chào cờ (trên lớp; Hội ý GVCN: 

 Sáng: 7h00                                           

 Chiều: 16h00)

Cô Thanh
Cô Bé
3 24 - Học sinh hoạt động trải nghiệm Cô Bé
Cô Dung
4 25 - Học sinh hoạt động trải nghiệm Cô Thanh
Cô Dung
5 26   Cô Dung
Cô Bé
6 27 - Họp liên tịch(13h30; mời Thanh tra; Đánh giá: công chức, viên chức tháng 11) Cô Bé
- Sinh hoạt lớp Cô Thanh
7 28   Cô Dung
Cô Thanh
CN 29    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top