CMNM
Số lượt xem: 405
Gửi lúc 17:02' 20/04/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 22 ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 22  ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 22 - Chào cờ S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 23 - Giao ban GH (13h30) S: Cô Bé
S: Cô Thanh
4 24 - Duyệt Hạnh kiểm học sinh khối 12 (GVCN chủ động - Cô Bé) S: Cô Thanh
- Đại hội: Hội TN trường (14h30) C: Cô Dung
5 25   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 26 - Giao ban Chi ủy (13h00) S: Cô Dung
- Họp Liên tịch (14h00, mời Thanh tra; Đánh giá: công chức, viên chức tháng 4) C: Cô Bé
7 27   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 28    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top