Số lượt xem: 174
Gửi lúc 15:50' 19/09/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27/9/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 21 - Chào cờ (Chia ca) Cô Thanh
Cô Bé
3 22 - Giao ban Giám hiệu (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 23   Cô Thanh
Cô Dung
5 24   Cô Dung
Cô Bé
6 25  - Giao ban BCĐ phòng chống dịch  Cô Bé
- Sinh hoạt lớp Cô Thanh
7 26   Cô Dung
Cô Thanh
CN 27    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top