Chia tay 12
Số lượt xem: 240
Gửi lúc 13:33' 18/01/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 21 ĐẾN NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 21 Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 22 Giao ban Giám hiệu (14h00); CBGV đánh giá viên chức Tháng 1 S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 23 Họp Chi bộ (13h30; họp Chi ủy: 13h00; Chi bộ tổng kết: 17h30) S: Cô Thanh
Sinh hoạt cơ quan (14h30; Tiếp cận chương trình GDPT mới) C: Cô Dung
5 24   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 25 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 26   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 27    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top