Chaonammoi2021
Số lượt xem: 450
Gửi lúc 11:13' 18/10/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 19 ĐẾN NGÀY 25/10/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 19 - Chào cờ (chia ca) Cô Thanh
Cô Bé
3 20 - Giao ban GH , Chi ủy, CĐ, Đoàn TN (9h30) Cô Bé
  Cô Dung
4 21   Cô Thanh
Cô Dung
5 22   Cô Dung
Cô Bé
6 23

- Giao ban BCĐ - PC dịch (13h30)

- Sinh hoạt lớp

Cô Bé
Cô Thanh
7 24   Cô Dung
Cô Thanh
CN 25    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top