Chia tay 12
Số lượt xem: 131
Gửi lúc 10:50' 16/02/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 18 ĐẾN NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 18 Chào cờ  S: Cô Bé
Làm việc với Kế toán (10h00) C: Cô Dung
3 19 Giao ban Giám hiệu (14h00) S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 20 Họp cơ quan (14h15) S: Cô Thanh
Họp GVCN (16h30) C: Cô Dung
5 21   S: Cô Dung
  C: Cô Thanh
6 22 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 23   S: Cô Thanh
  C: Cô Bé
CN 24    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top