CMNM
Số lượt xem: 107
Gửi lúc 11:41' 16/02/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 23/02/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 17 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 18 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 19 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 20 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 21 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 22 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 23    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top