CMNM
Số lượt xem: 37
Gửi lúc 16:05' 15/03/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22/3/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 16 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 17 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 18 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 19 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 20 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 21 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 22    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top