CMNM
Số lượt xem: 218
Gửi lúc 09:35' 14/12/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22/12/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 16 - Chào cờ Cô Bé
Cô Thanh
3 17   Cô Dung
Cô Thanh
4 18 - Họp liên tịch (14h00; xét thu nhập tăng thêm) Cô Thanh
- Họp cơ quan (14h30; xét hạnh kiểm học sinh)  
- Sinh hoạt Chi bộ cuối năm (17h00) Cô Bé
5 19   Cô Thanh
Cô Dung
6 20 - Sinh hoạt lớp  Cô Dung
- Giao ban Giám hiệu (14h00) Cô Bé
7 21   Cô Bé
Cô Dung
CN 22    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top