Chaonammoi2021
Số lượt xem: 379
Gửi lúc 10:33' 14/11/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 16 ĐẾN NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 16/11 ĐẾN NGÀY 22/11/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 16 - Chào cờ (trên lớp) Cô Thanh
Cô Bé
3 17 - Giao ban: Giám hiệu, Công đoàn (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 18 - Họp các bộ phận phục vụ 20/11 (VP.TB; 14h00)  Cô Thanh
Cô Dung
5 19   Cô Dung
Cô Bé
6 20 - Chào mừng 20.11 Cô Bé
(7h15; CBGV lễ phục; học sinh nữ áo dài, áo khoác; liên hoan…) Cô Thanh
7 21   Cô Dung
Cô Thanh
CN 22    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top