Số lượt xem: 186
Gửi lúc 09:20' 13/09/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 20/9/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 14 - Chào cờ (Chia ca) Cô Thanh
Cô Bé
3 15 - Giao ban Giám hiệu (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 16   Cô Thanh
   

- Họp Chi bộ (13h15)

- Họp Cơ quan (14h20)

- Họp GVCN (16h00)

Cô Dung
5 17   Cô Dung
Cô Bé
6 18 - Giao ban BCĐ phòng dịch (13h30; VB gửi cô Thu) Cô Bé
Cô Thanh
7 19   Cô Dung
Cô Thanh
CN 20    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top