Chaonammoi2020
Số lượt xem: 160
Gửi lúc 14:10' 12/10/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 20/10/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 14 - Chào cờ Cô Bé
Cô Thanh
3 15 - Giao ban Chi ủy (9h00) Cô Dung
Cô Thanh
4 16 - Họp Chi bộ (13h30) Cô Thanh
- Sinh hoạt chuyên môn (14h30; Phòng Hội đồng)  
- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm (16h00) Cô Bé
5 17   Cô Thanh
Cô Dung
6 18 - Giao ban Giám hiệu (9h00) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp Cô Bé
7 19   Cô Bé
Cô Dung
CN 20    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top