CMNM
Số lượt xem: 161
Gửi lúc 17:47' 11/01/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 13 ĐẾN NGÀY 19/01/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 13 - Chào cờ  Cô Bé
Cô Thanh
3 14 - Họp Liên tịch Cô Dung
(14h00; Chốt qui chế Chi tiêu nội bộ năm 2020,                    Mời Thanh tra) Cô Thanh
4 15 - Họp Chi bộ (14h00) Cô Thanh
- Họp Cơ quan (14h30) Cô Bé
- Công đoàn tổ chức Tất niên (15h00)
5 16   Cô Thanh
Cô Dung
6 17 - Giao ban Giám hiệu (14h00) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp Cô Bé
7 18   Cô Bé
Cô Dung
CN 19    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top