Số lượt xem: 113
Gửi lúc 13:55' 10/10/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 12 ĐẾN NGÀY 18/10/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 12 - Chào cờ (tại lớp; GVCN chuẩn bị kỹ nội dung) Cô Thanh
Cô Bé
3 13 - Giao ban: GH, Chi ủy, CĐ, Đoàn TN (9h30) Cô Bé
(các thành viên chuẩn bị nội dung  ra văn bản, nộp Văn phòng) Cô Dung
4 14   Cô Thanh
Cô Dung
5 15   Cô Dung
Cô Bé
6 16 - Sinh hoạt lớp Cô Bé
Cô Thanh
7 17   Cô Dung
Cô Thanh
CN 18    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top