THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020

I. THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 18/5/2020 (Click vào đây) 

 

II. THỜI GIAN LÊN LỚP 

TIẾT

SÁNG

CHIỀU

Giờ truy bài

7h – 7h15’

12h25’

Tiết 1

7h15’– 8h

12h30 – 13h15’

Tiết 2

8h15’ –  9h00’

13h25’ –  14h10’

Tiết 3

9h15’ –  10h00’

14h20’ –  15h05’

Tiết 4

10h10’ –  10h55’

15h20’ –  16h05’

Tiết 5

11h05’ – 11h50’

16h15’ – 17h

 

Số lượt xem: 117
Gửi lúc 15:07' 10/05/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17/5/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17/5/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 11  - Trường học bình thường theo thời khóa biểu Cô Bé
Cô Thanh
3 12   Cô Dung
Cô Thanh
4 13 - Xong các tài liệu phục vụ Sở đánh giá - Kiểm định chất lượng Cô Thanh
Cô Bé
5 14   Cô Thanh
Cô Dung
6 15 - Sở đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng (8h00; các thành viên - kiểm định chất lượng) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp Cô Bé
7 16   Cô Bé
Cô Dung
CN 17    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top