Số lượt xem: 288
Gửi lúc 15:07' 10/05/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17/5/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17/5/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 11  - Trường học bình thường theo thời khóa biểu Cô Bé
Cô Thanh
3 12   Cô Dung
Cô Thanh
4 13 - Xong các tài liệu phục vụ Sở đánh giá - Kiểm định chất lượng Cô Thanh
Cô Bé
5 14   Cô Thanh
Cô Dung
6 15 - Sở đánh giá ngoài - Kiểm định chất lượng (8h00; các thành viên - kiểm định chất lượng) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp Cô Bé
7 16   Cô Bé
Cô Dung
CN 17    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top