Chia tay 12
Số lượt xem: 214
Gửi lúc 16:20' 09/03/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 11 Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 12 Giao ban Giám hiệu (14h00) S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 13 Thi học sinh giỏi (Cụm) S: Cô Thanh
Họp Chi bộ (13h30) C: Cô Dung
Chấm SKKN (15h00)
5 14   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 15 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 16   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 17    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top