Chia tay 12
Số lượt xem: 247
Gửi lúc 10:39' 31/01/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 11 Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 12 Giao ban Giám hiệu (14h00) S: Cô Bé
C: Cô Thanh
4 13 Gặp mặt toàn cơ quan (14h30; CĐ chuẩn bị) S: Cô Thanh
C: Cô Dung
5 14   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 15 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 16   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 17    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top