Số lượt xem: 150
Gửi lúc 13:03' 09/01/2021

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2021

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 17/01/2021)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 11 - Gặp gỡ đoàn giáo sinh TTSP (8h00) Cô Thanh
- Chào cờ (Sơ kết Học kỳ 1; trong lớp; Trời rét) Cô Bé
3 12 - Giao ban Giám hiệu 9h30 Cô Bé
Cô Dung
4 13 - Họp Chi bộ (13h30) Cô Thanh
- Sơ kết Học kỳ I (Toàn cơ quan; 14h20) Cô Dung
5 14   Cô Dung
Cô Bé
6 15 - Sinh hoạt lớp Cô Bé
Cô Thanh
7 16 - Nghỉ Học kỳ 1 Cô Dung
Cô Thanh
CN 17    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top