CMNM
Số lượt xem: 126
Gửi lúc 20:02' 07/02/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 16/02/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 10 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 11 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 12 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 13 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 14 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 15 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 16    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top