Chaonammoi2020
Số lượt xem: 261
Gửi lúc 17:28' 07/09/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15/9/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 9 - Chào cờ Cô Bé
Cô Thanh
3 10 - Giao ban GH (14h00) Cô Dung
Cô Thanh
4 11   Cô Thanh
Cô Bé
5 12   Cô Thanh
Cô Dung
6 13 - Giao ban chi ủy (14h00)                                                -Sinh hoạt lớp Cô Dung
Cô Bé
7 14 - Đại hội CMHS (14h00; GVCN mời, mời Công đoàn, Đoàn TN) Cô Bé
Cô Dung
CN 15    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top