Số lượt xem: 293
Gửi lúc 10:12' 08/03/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15/3/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 9 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 10 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 11 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 12 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 13 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 14 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 15    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top