CMNM
Số lượt xem: 229
Gửi lúc 15:08' 07/12/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15/12/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 9 - Kiểm tra Học kỳ I Cô Bé
Cô Thanh
3 10 - Kiểm tra Học kỳ I Cô Dung
Cô Thanh
4 11  - Họp Chi bộ (14h00; Kiểm điểm, đánh giá đảng viên) Cô Thanh
Cô Bé
5 12   Cô Thanh
Cô Dung
6 13 - Giao ban:  Chi ủy + Giám hiệu (14h00) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp  Cô Bé
7 14   Cô Bé
Cô Dung
CN 15    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top