Chaonammoi2021
Số lượt xem: 412
Gửi lúc 10:51' 07/11/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 09 ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN NGÀY 15/11/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 9 - Chào cờ (trên lớp) Cô Thanh
- Giao ban: Giám hiệu, Chi ủy, Công đoàn (9h30) Cô Bé
3 10   Cô Bé
Cô Dung
4 11 - Họp Chi bộ (13h30) Cô Thanh
- Họp Cơ quan (14h30) Cô Dung
- Họp GVCN (16h30)
5 12   Cô Dung
Cô Bé
6 13 Sinh hoạt lớp Cô Bé
Cô Thanh
7 14   Cô Dung
Cô Thanh
CN 15    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top