CMNM
Số lượt xem: 160
Gửi lúc 14:07' 04/01/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 06 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 6 - Chào cờ : Sơ kết Học kỳ I Cô Bé
Cô Thanh
3 7 - Giao ban Giám hiệu (8h15) Cô Dung
Cô Thanh
4 8 - Sinh hoạt chuyên môn (Cụm; 14h30) Cô Thanh
(Giáo viên dự theo phân công của Cụm. Tổ Văn sinh hoạt tại trường) Cô Bé
5 9   Cô Thanh
Cô Dung
6 10   Cô Dung
Cô Bé
7 11   Cô Bé
Cô Dung
CN 12    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top