Số lượt xem: 126
Gửi lúc 15:26' 03/10/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 11/10/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 5 - Chào cờ (Chia ca) Cô Thanh
Cô Bé
3 6 - Giao ban Giám hiệu + Công đoàn (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 7 - Hội nghị giáo vụ Cô Thanh
(14h20; Toàn thể GV; Hội ý GVCN (16h00)) Cô Dung
5 8   Cô Dung
Cô Bé
6 9  - Giao ban BCĐ phòng chống dịch (13h30)  Cô Bé
- Sinh hoạt lớp Cô Thanh
7 10   Cô Dung
Cô Thanh
CN 11    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top