Chaonammoi2020
Số lượt xem: 215
Gửi lúc 13:51' 02/11/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 04 ĐẾN NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 04 ĐẾN NGÀY 10/11/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 4 - Chào cờ Cô Bé
Cô Thanh
3 5   Cô Dung
Cô Thanh
4 6 - Họp giáo viên chủ nhiệm (Khối 11; 12: 14h00) Cô Thanh
- Hội giảng chào mừng 20.11 (Khối 11 nghỉ học nghề) Cô Bé
5 7   Cô Thanh
Cô Dung
6 8 - Giao ban Giám hiệu (9h00) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp Cô Bé
7 9 - Khối 11, 12: Hoạt động ngoại khóa Cô Bé
Cô Dung
CN 10    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top