CMNM
Số lượt xem: 114
Gửi lúc 08:10' 03/02/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 03 ĐẾN NGÀY 09/02/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 3 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 4 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 5 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 6 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 7 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 8 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 9    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top