CMNM
Số lượt xem: 278
Gửi lúc 10:58' 31/08/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08/9/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 2.9 Nghỉ lễ 2.9 Cô Bé
Cô Thanh
3 3 Họp liên tịch (14h00) Cô Dung
(Đánh giá công chức, viên chức, Báo cáo tháng, Văn bản gửi TKHĐ trước 2.9. Mời Thanh tra) Cô Thanh
4 4 Sinh hoạt GVCN (14h30) Cô Thanh
(Mời: Đoàn TN, Bảo vệ, GVCN chuẩn bị các tình huống sư phạm) Cô Bé
5 5   Cô Thanh
Cô Dung
6 6 Sinh hoạt lớp Cô Dung
Cô Bé
7 7   Cô Bé
Cô Dung
CN 8    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top