CMNM
Số lượt xem: 64
Gửi lúc 12:59' 29/02/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 2 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Thanh
3 3 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Thanh
4 4 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Bé
5 5 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Thanh
Cô Dung
6 6 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Dung
Cô Bé
7 7 - Toàn trường nghỉ học để phòng chống dịch Cô Bé
Cô Dung
CN 8    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top