CMNM
Số lượt xem: 183
Gửi lúc 15:59' 30/11/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08/12/2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 2 - Chào cờ Cô Bé
Cô Thanh
3 3   Cô Dung
Cô Thanh
4 4  - Họp Chi bộ (13h30) Cô Thanh
- Họp cơ quan (14h30) Cô Bé
- Họp Giáo viên chủ nhiệm (16h00)
5 5   Cô Thanh
Cô Dung
6 6 - Giao ban Giám hiệu (8h) Cô Dung
- Sinh hoạt lớp  Cô Bé
7 7   Cô Bé
Cô Dung
CN 8    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top