Chaonammoi2021
Số lượt xem: 151
Gửi lúc 20:09' 01/11/2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 02 ĐẾN NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2020

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 02/11 ĐẾN NGÀY 08/11/2020)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 2 - Chào cờ (Chia ca) Cô Thanh
Cô Bé
3 3 - Giao ban Giám hiệu (13h30) Cô Bé
Cô Dung
4 4 - Hoạt động Công đoàn (14h30) Cô Thanh
Cô Dung
5 5   Cô Dung
Cô Bé
6 6 - Sinh hoạt lớp Cô Bé
Cô Thanh
7 7   Cô Dung
Cô Thanh
CN 8    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top