Chia tay 12
Số lượt xem: 243
Gửi lúc 10:29' 01/04/2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2019

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2019)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 1 Chào cờ  S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 2 Giao ban Giám hiệu (14h00) S: Cô Bé
S: Cô Bé
4 3 Cụm thi tìm hiểu Pháp luật (Cho học sinh; 14h00; Nhà Thể chất) S: Cô Thanh
Họp GVCN K12, (14h30, HD viết hồ sơ cho học sinh khối 12) C: Cô Dung
5 4   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 5 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 6   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 7    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top