Chia tay 12
Số lượt xem: 294
Gửi lúc 11:44' 29/09/2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2018

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2018)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 1 Chào cờ S: Cô Bé
C: Cô Dung
3 2 Họp liên tịch (14h00) S: Cô Bé
(Mời thanh tra, Báo cáo gửi cô Huệ trước 1/10) C: Cô Thanh
4 3 Hội nghị CB, GV (7H15, học sinh nghỉ học) S: Cô Thanh
(Cả ngày, CB, GV mặc lễ phục, trưa liên hoan, Công đoàn chuẩn bị) C: Cô Dung
5 4   S: Cô Dung
C: Cô Thanh
6 5 Sinh hoạt lớp S: Cô Dung
C: Cô Bé
7 6   S: Cô Thanh
C: Cô Bé
CN 7    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top