Số lượt xem: 247
Gửi lúc 14:30' 30/01/2021

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2021

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN TRONG TUẦN
(TỪ NGÀY 01 ĐẾN NGÀY 07/2/2021)
THỨ NGÀY NỘI DUNG CHÍNH TRỰC BGH
2 1.2 - Chào cờ (trong lớp) Cô Bé
Cô Thanh
3 2 - Giao ban Giám hiệu (9h30) Cô Bé
Cô Dung
4 3 - Họp Chi bộ (14h00) Cô Thanh
- Sinh hoạt toàn cơ quan (14h30; Công đoàn chuẩn bị) Cô Dung
5 4   Cô Dung
Cô Bé
6 5 - Sinh hoạt lớp Cô Bé
Cô Thanh
7 6   Cô Dung
Cô Thanh
CN 7    

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top