Số lượt xem: 169
Gửi lúc 11:33' 11/12/2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 115/2020/QH14 NGÀY 19/6/2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top