Số lượt xem: 1058
Gửi lúc 19:47' 24/03/2020

CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI HỌC TRỰC TUYẾN

I. SỔ ĐẦU BÀI

II. THỜI KHÓA BIỂU

Tra cứu thời khóa biểu giáo viên TẠI ĐÂY

Tra cứu thời khóa biểu lớp TẠI ĐÂY

III. THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC TRỰC TUYẾN

(Áp dụng trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch, điều chỉnh từ 13/4/2020)

THỜI GIAN

TIẾT HỌC

GHI CHÚ

7h30 – 8h15

Tiết 1

 

8h15 – 8h 25

Nghỉ giải lao

 

8h25 – 9h10

Tiết 2

 

9h10 – 9h20

Nghỉ giải lao

 

9h20 – 10h05

Tiết 3

 

10h05 – 10h15

Nghỉ giải lao

 

10h15 –11h00

Tiết 4

 

 
 

IV. CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Hướng dẫn ghi sổ đầu bài online (Ghi ngay sau tiết dạy hoặc trước 11h của buổi dạy)

 

 

2. Tạo ID và mật khẩu cố định


 

3. Hướng dẫn tạo phòng học trực tuyến

 


4. Tắt mở nhanh âm thanh bằng điện thoại


5. Hướng dẫn ZOOM cho học sinh:


6. Kiểm soát tính năng chia sẻ


7. Chia nhóm học sinh trong ZOOM


8.Ghi lại bài giảng


9. Đổi tên HS


Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top