Chuc mung nam moi
Số lượt xem: 357
Gửi lúc 11:33' 15/05/2018

BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN THỨ 36 NĂM HỌC 2017 - 2018

BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA KHỐI SÁNG
TUẦN THỨ 36: TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2018 
LỚP TRỰC TUẦN: 12A2
LỚP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI XẾP THỨ
12A1 286,0 T 36
12A2 283,9 T 37
12A3 291,0 T 33
12A4 291,4 T 31
12D1 274,5 T 39
12D2 297,3 T 14
12D3 293,3 T 27
12D4 297,0 T 16
12D5 293,3 T 27
12D6 289,9 T 34
12D7 295,9 T 19
12D8 276,3 T 38
12D9 292,4 T 30
10D1 293,2 T 29
10D2 293,7 T 24
10D3 297,0 T 16
10D4 295,5 T 21
10D5 291,3 T 32
10D6 299,5 T 3
10D7 295,5 T 21
10D8 296,0 T 18
       
BẢNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA KHỐI CHIỀU
TUẦN THỨ 36: TỪ NGÀY 05 ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2018
LỚP TRỰC TUẦN: 11A2
LỚP TỔNG ĐIỂM XẾP LOẠI XẾP THỨ
11A1 294,5 T 23
11A2 298,0 T 12
11A3 295,9 T 19
11A4 298,8 T 7
11D1 298,8 T 7
11D2 298,8 T 7
11D3 298,0 T 12
11D4 299,0 T 6
11D5 288,6 T 35
11D6 298,8 T 7
11D7 299,5 T 3
11D8 293,5 T 25
11D9 298,8 T 7
10A1 300,0 T 1
10A2 293,5 T 25
10A3 299,6 T 2
10A4 297,1 T 15
10A5 299,5 T 3

Tags:


Các tin khác«Quay lại

↑ Top